Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiela (l’edission nissarda classica)

Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiela

(l’edission nissarda)

Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiela es una ressorsa importanta de la planificassion dietetica per lu vegan de tot lo monde, la quala provedisse la informassion dietetica calculada comparabla su la valor quotidiana per l’alimentassion d’aurigina vegetala qualificada au veganisme autentic, en permetent la realisassion e la esecussion de la dièta vegana dóu biais pu aisat, pu salubre e pu naturel possible.

Lu quadre nutrissionel contengut en aquesta novela edission nissarda classica contènon li recomandassion de la valor quotidiana dei micro e macronutrimen dieteticamen essensiel en general, entandamen tamben en aprovisionant la informassion alimentaria comparabla especifica de la sorsa d’alimentassion, en pu dei calcul dei moyena dóu grop alimentari pertinent. En total, Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiela consiste en vinta-set quadre que muòstron li informassion dietetiqui essensieli scientificamen calculadi, cada que conte quatre a siei paneu estatistic, en fen ansi cada quadre entre quatre a siei pagina en longuessa. En consequensa, aquesta referensa provedisse la informassion dietetica quotidiana comparabla per quasi quaranta o pu nutrimen dieteticamen pertinent eme lu element dieteticamen significant per pu de doi cent noritura d’aurigina vegetala d’un biais aisat d’usà.

Lu calcul de la valor quotidiana s’an estat realisat su la basa de li recomandassion estandardi de l’Administrassion de Alimen e Medicamen (FDA) dei Estat Unit per una dièta de 2000 caloria au jor. Alora que l’informassion dóu quadre de li ingestion dietetiqui de referensa son formulada su la basa dóu avis dóu Consèu d’Alimen e Nutrission (FNB) dóu Institut de Medecin de l’Academia Nassionala de Siensa dei Estat Unit, que, per esempi, fornisse l’informassion su li siéui aprossimassion relativi a la ingestion quotidiana recomandada (RDA), la ingestion sufisenta (AI), la consumassion massimala tolerabla (TUL) e la gama acheptabla de distribussion de macronutrimen (AMDR) de li sostansa nutritivi essensieli per lu individu san per genre.

Eme l’ajuda d’aquestu quadre nutrissionel dóu veganisme autentic, lu vegan an la possibilità d’estre entieramen informat a pròpò dóu contengut dietetic dei ingredient de son norimen basic dóu biais pu sistematic, pu complet e pu eficas, en permetent elu d’estre sufisentamen consiencios su la qualità e lo contengut nutritif de sa alimentassion a planificà e esecutà li siéui dièta.

En aquesta edission suivan paneu de li ingestion dietetiqui de referensa e lu quadre nutrissionel organisat en lu grop que muòstron l’informassion comparabla de li valor quotidiani calculada per toti li sostansa nutrissioneli essensieli estan disponible:

Quadre 1 Ingestion Dietetiqui de Referensa (siei paneu) contèn l’informassion su la ingestion quotidiana recomandada, la ingestion sufisenta, la consumassion massimala tolerabla e la gama acheptabla de distribussion de macronutrimen per lu individu san per genre. Aquesti estima realisadi su la ingestion dietetica dei nutrimen comun per lo FNB dei Estat Unit si muòstron ensen li valor quotidiani establidi per la FDA. En pu, li estimassion dei aminoacìdi quantificadi per lo FNB ensen em’aqueli de l’OMS son tamben afichadi.

Quadre 2 Frucha de buòsc (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li uech frucha de buòsc comestibli, ensin qu’una comparansa de li donada de FINELI e USDA per toti li espessa de frucha de buòsc qualificadi eme li estatistica dietetiqui esta provedida, de pu li moyena dóu grop per toti doi serìa de donada.

Quadre 3 Cereala dóu nòr (cinq paneu) contèn l’informassion dietetica a pròpò dei cinq tip de cereala alimentarii, en inclusent tamben lu quatre tip e li tres forma de gran, ensin coma li moyena dóu grop. Despì que li cereala son una sorsa importanta de la proteïna en li dièta umani, aquesto quadre fornisse tamben un paneu qu’especifica l’informassion su la repartission dei aminoacìdi de la proteïna.

Quadre 4 Cereala dóu sud (cinq paneu) contèn l’informassion dietetica relativa ai tres tip de cereala alimentarii, ensen eme li tres varietà de maïs e lu cinq tip e li doi forma de ris, ensin coma li moyena dóu grop. Despì que l’importansa de li cereala alimentarii com’una sorsa substanciala de la proteïna, un paneu qu’especifica l’informassion su la repartission dei aminoacìdi de la proteïna esta tamben inclus.

Quadre 5 Frucha comerciali e dei vergiè (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li uech espessa diferenti eme li doi varietà de raïn e lu quatre tip de pera, ensin com’una osservassion moyena per li pera, en pu de li moyena dóu grop.

Quadre 6 Agrumi (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li set espessa distinti, ensen eme li tres varietà de pamplemossi, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 7 Frucha tropicali (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li set espessa comestibli distinti, en pu de li doi varietà de kivi e li moyena dóu grop.

Quadre 8 Melon (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica relativa ai quatre melon diferent, en afichant tamben una comparansa de li donada de FINELI e USDA per la pastèca e lo cantalop, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 9 Erba fresqui (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li set erba culinarii distinti, en inclusent li valor quotidiani per lu doi tip de menta eme li moyena dóu grop.

Quadre 10 Erba sequi (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li quatre erba culinarii diversi, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 11 Espessia (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li set espessa distinti, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 12 Grana d’espessia (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li set varietà de li grana d’espessa, en pu de li moyena dóu grop.

Quadre 13 Pebreta d’espessia (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li quatre varietà de pebron picant, ensen eme li moyena dóu grop.

Quadre 14 Faiòu fresc e peo (siei paneu) contèn l’informassion dietetica su li cinq espessa de faiòu fresc distint, en pu de li tres forma de peo, ensin coma li moyena dóu grop per toi doi. Despì que lu legume son una sorsa importanta de la proteïna, aquesto quadre provedisse tamben un paneu qu’especifica l’informassion su la repartission dei aminoacìdi de la proteïna.

Quadre 15 Faiòu da li America (siei paneu) contèn l’informassion dietetica su li onze varietà diferenti, en inclusent lu tres tip dóu faiòu de lima, ensin coma li moyena dóu grop. Despì l’importansa dei faiòu com’una sorsa substanciala de la proteïna, un paneu qu’especifica l’informassion su la repartission dei aminoacìdi de la proteïna esta tamben inclus.

Quadre 16 Faiòu d’Asia e lentilla (siei paneu) contèn l’informassion dietetica su li siei varietà de faiòu divers, ensen eme li doi lentilla distinti, e pu li moyena separadi per faiòu e lentilla. Ensin com’en autru quadre dei legume, aquesto quadre inclue tamben un paneu qu’especifica informassion relativa a la descomposission dei aminoacìdi de la proteïna.

Quadre 17 Nuòe e grana (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li quatre nuòe ensen eme li quatre grana comestibli, ensin coma li moyena dóu grop per toi doi.

Quadre 18 Cresson, brot e feuilla de vegetal (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li doi varietà de cresson e lu doi tip de brot ensen eme li tres espessa diversi dei vegetal, li quali de usansa culinaria de feuilla es comuna. En pu l’informassion dietetica, aquesto quadre inclue tamben li moyena comuna per lu cresson e brot, ensin coma li moyena separadi per li feuilla de vegetal.

Quadre 19 Caulè (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li nòu espessa distinti, en inclusent tamben l’informassion nutrissionela per li part dóu brocòli, ensen eme li doi varietà de caulè vert, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 20 Cogombre e tomati</em> (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica a pròpò dei quatre tomati divers, ensen eme li doi serìa nutrissioneli dóu cogombre, ensin coma li moyena dóu grop separadi per lo cogombre e li tomati.

Quadre 21 Lachuga, espinoas e vegetal de feuilla (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li cinq espessa de lachuga distinti, en inclusent tamben li tres varietà d’espinoas e lu doi tip de vegetal de feuilla, ensin coma li moyena dóu grop separat de li lachuga e dei espinoas.

Quadre 22 Seba (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li set varietà de seba alimentarii, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 23 Pebron (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica a pròpò lu tres pebron dos distint, en pu de la tres varietà de pebreta chili e lu doi tip de pebron de ceira, ensin coma li moyena dóu grop separat per lu pebron dos e picant.

Quadre 24 Jardinage de tigia (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su lu siei vegetal de tigia comestible, en inclusent tamben li doi varietà de maïs fresc, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 25 Cogordon e cogorda (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li cinq cogorda d’iver e li tres d’estieu, ensen eme li osservassion moyeni per lu toi doi grop ensin coma li moyena dóu grop agregat.

Quadre 26 Jardinage de raïs (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li nòu espessa diversi dei vegetal de raïs comestible, en inclusent li tres varietà de tantifla, ensin coma li moyena dóu grop.

Quadre 27 Jardinage d’Asia (quatre paneu) contèn l’informassion dietetica su li uech espessa asiatiqui distinti ensen eme lo chayote, un vegetal cucurbitace de li America. En pu, entre li espessa inclusi son tres caulè chines e doi varietà de rizomi, ensin com’una valor moyena per lu caulè chines.

Enfin, en pu de l’informassion dietetica dejà fornida, l’anexa d’aquesto libre contèn un quadre em’una lista dei micro e macronutrimen comun ensen eme li tradussion en angles de la terminologia.

Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiela

 

Informassion de Publicacion

Libre electronic, cubèrta rigida e sopla: 166 pagina
Editor: Authentic Vegan Publishing (June 21, 2018)
Lenga: Nissart classic
ISBN-13: 978-1-38-829275-1, 978-1-38-829273-7 (cuberta rigida jaqueta de pos /image embalada), 978-1-38-829269-0 (cuberta sopla); 978-1-387-57029-4 (libre electronic)
Dimension dóu produch: 5 x 8 in (13 x 20 cm)

 

Pu d’informassion

Seguisse aquesto lien ipertest per crompa  Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiala  (l’edission nissarda).

Informassion su la edission asturiana.

Informassion su la edission castillan.

Informassion su la edission catalana.

Informassion su la edission en quines simplificat.

Informassion su la edission en quines tradicional.

Informassion su la edission anglesa.

Informassion su la edission italiana.

Informasion su la edission fransesa.

Informassion su la edission lengadociana.

Informassion su la edission portuguesa.

Informassion su la edission provensala contemporana

Follow this link to obtain information on Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiala in English language.

Se vo plè, usa lo formulari au de sota per sometre question a pròpò de Quadre Nutrissionel dóu Veganisme Autentic: Una Referensa Dietetica Essensiala.

 

[contact-form][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Message’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Comments are closed.